12 aprel 2024 / 1445 شوال 03

Tewhid we şirk. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

30 oktýabr 2022 / 314 Görülen

Tewhid we şirk. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.