17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

Hadysy ýalňyş düşündirýän kişä jogap - Begmuhammet Allanazar

03 fewral 2024 / 301 Görülen

Hadysy ýalňyş düşündirýän kişä jogap - Begmuhammet Allanazar 

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.