05 oktýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 20

Bidgatçylar we bidgatçylaryň alamaty. - Begmuhammet Allanazar.

16 sentýabr 2022 / 188 Görülen

Bidgatçylar we bidgatçylaryň alamaty. - Begmuhammet Allanazar.

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.