12 aprel 2024 / 1445 شوال 03

Bidgatçylar we bidgatçylaryň alamaty. - Begmuhammet Allanazar.

16 sentýabr 2022 / 287 Görülen

Bidgatçylar we bidgatçylaryň alamaty. - Begmuhammet Allanazar.

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.