12 aprel 2024 / 1445 شوال 03

1.Kuran-Kerim barada, her musulmanyň bilmeli zatlary. - Begmuhammet Allanazar

05 noýabr 2022 / 228 Görülen

1.Kuran-Kerim barada, her musulmanyň bilmeli zatlary. - Begmuhammet Allanazar

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.