05 oktýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 20

1.Kuran-Kerim barada, her musulmanyň bilmeli zatlary. - Begmuhammet Allanazar

05 noýabr 2022 / 133 Görülen

1.Kuran-Kerim barada, her musulmanyň bilmeli zatlary. - Begmuhammet Allanazar

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.