12 aprel 2024 / 1445 شوال 03

Yrymlar we batyl ynançlar. - Begmuhammet Allanazar

24 sentýabr 2022 / 395 Görülen

Yrymlar we batyl ynançlar. - Begmuhammet Allanazar

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.