05 oktýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 20

Yrymlar we batyl ynançlar. - Begmuhammet Allanazar

24 sentýabr 2022 / 215 Görülen

Yrymlar we batyl ynançlar. - Begmuhammet Allanazar

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.