05 oktýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 20

1.Takwalyk, Toba etmek, Gowy ahlak. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

03 noýabr 2022 / 159 Görülen

1.Takwalyk, Toba etmek, Gowy ahlak. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.