27 ýanwar 2023 / 1444 رجب 05

Kuran - Kerime seredip pal atýanlar. - Begmuhammet Allanazar

06 noýabr 2022 / 30 Görülen

Kuran - Kerime seredip pal atýanlar. - Begmuhammet Allanazar

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.