05 oktýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 20

Yslamda RABYTA diýip zat barmyka ? - Begmuhammet Allanazar

05 iýul 2023 / 116 Görülen

Yslamda RABYTA diýip zat barmyka ? - Begmuhammet Allanazar  

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.