12 aprel 2024 / 1445 شوال 03

Yslamda RABYTA diýip zat barmyka ? - Begmuhammet Allanazar

05 iýul 2023 / 277 Görülen

Yslamda RABYTA diýip zat barmyka ? - Begmuhammet Allanazar  

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.