12 aprel 2024 / 1445 شوال 03

Allah Tagalaň atlary dakylanda öňüne Abdu goýmak şertmi?- Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

13 ýanwar 2023 / 359 Görülen

Allah Tagalaň atlary dakylanda öňüne Abdu goýmak şertmi?- Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.