23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Bir adam zyna etse, arak ıçse kapyr bolyarmy?

23 ýanwar 2014 / 381 Görülen

 

Sorag: Esselämu aleýkum. Bir adam zyna etse, arak ıçse kapyr bolyarmy? 

Jogap: 

Waleýkum esseläm.

Ähli-sünnediñ akydasynda bir adam arak içse, zyna etse dinden çykanok. Çünki bu zatlar uly günadir we adamy dinden çykarýan amal däldir.

Salamat boluň!

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.