31 maý 2023 / 1444 ذو القعدة 11

Göz-dilden, jadydan goranmak üçin haýsy doga-dilegler okamaly. - Begmuhammet Allanazar

06 noýabr 2022 / 131 Görülen

Göz-dilden, jadydan  goranmak üçin haýsy doga-dilegler okamaly. - Begmuhammet Allanazar

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.