23 sentýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 08

Göz-dilden, jadydan goranmak üçin haýsy doga-dilegler okamaly. - Begmuhammet Allanazar

06 noýabr 2022 / 195 Görülen

Göz-dilden, jadydan  goranmak üçin haýsy doga-dilegler okamaly. - Begmuhammet Allanazar

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.