23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Dişiň plombaly bolsa, täret, gusul dürs bolýarmy? - Begmuhammet Allanazar

09 maý 2024 / 136 Görülen

Dişiň plombaly bolsa, täret, gusul dürs bolýarmy? - Begmuhammet Allanazar

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.