26 mart 2023 / 1444 رمضان 04

Namazdan soñ doga-dileg edeñde sünnete laýyk nähili doga etmeli. - Begmuhammet Allanazar

06 noýabr 2022 / 166 Görülen

Namazdan soñ doga-dileg edeñde sünnete laýyk nähili doga etmeli. - Begmuhammet Allanazar

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.