23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Ramazan aýynda gijelerine är-aýalyň ýanaşmagy dogrumy? - Begmuhammet Allanazar

09 maý 2024 / 243 Görülen

Ramazan aýynda gijelerine är-aýalyň ýanaşmagy dogrumy? - Begmuhammet Allanazar

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.