31 maý 2023 / 1444 ذو القعدة 11

Mukaddes kitabymyz Kuran-Kerimi täretsiz (haýyz) halda okasaň bolýarmy

02 noýabr 2014 / 111 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekätuh.

Mukaddes kitabymyzy Kuran-Kerimi retsiz (haýyz) halda okasaň bolýarmy? Allah sizden razy bolsun.

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekätuh.

Täretsize, junub bolana, haýyzla, nifasla Kuran-Kerime el degirmek bolmaýar.

Allah Tagala aýatda:

لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ

Oňa päklenenlerden başgasy el degirip bilmez.1diýýär.

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) hadysda şeýle diýýär:

لا يمس القرآن إلا طاهر

Kuran-Kerime diňe päklenen kişi el degirip biler.2

Şeýh Abdulaziz bin Bäziň (Allah oňa rahmet etsin) fetwasyna görä: Täretsize, haýyzla, nifasla ýatdan Kuran-Kerim okamak bolýar.

Emma junub3 bolan kişä Kurany tä gusul alýança ne ýatdan ne-de Kuran-Kerimden okamak bolmaýar. 4

والخلاصة: أن الجنب والحائض والنفساء ومن ليس على طهارة من ريح أو بول ليس لهم جميعاً أن يقرؤوا من المصحف، وأما عن ظهر قلب فيجوز للمحدث حدثاً أصغر أن يقرأ عن ظهر قلب، وللحائض والنفساء عن ظهر قلب على الصحيح. أما الجنب فلا يقرأ عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل، هذا هو خلاصة الموضوع.

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

1-Wakiýa 56/79.

2-Nesai.

3-Junub: Jynsy garnaşykdan soňra ini hapalan kişi.

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.