17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

Agyz beklikä müşk çalmak bolýarmyka?

29 iýun 2014 / 322 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Agyz beklikä müşk çalmak bolýarmyka?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Orazaly kişiniň suwuk görnüşdäki miskleri (müşkleri) egin-eşigine we bedenine çalmagyna rugsat berilýär.

Salamat boluň!

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.