05 oktýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 20

Erkeklere gyzyl dakynmak harammy?

23 ýanwar 2014 / 139 Görülen

 

Sorag: Esselämu aleýkum. Erkeklere gyzyl dakynmak harammy?

Jogap: Waleýkum esseläm.

Musulman erkeklere gyzyl dakynmak haramdyr. Zenanlara haram däldir. Pygamberimiz Muhammed sallallahu aleýhi we sellem hadysda şeýle diýendir: “Altyn w ýüpek ymmatymyñ zenanlaryna halaldyr.”(Tirmizi: 1720, Nesai: Kitabuz-Ziýnet, Babu Tahrimuz-Zehebi aler-rijal: 5163)

Salamat boluň!

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.