12 aprel 2024 / 1445 شوال 03

Çörek ursun, duz ursun diymek ýa-da käbä and içmek günämi?

23 ýanwar 2014 / 281 Görülen

 

Sorag: Esselämu aleýkum. Çörek ursun, duz ursun diýmek, ýa-da käbe and içmek günämi?

Jogap:

Waleýkum esseläm.

Käbä, Pygambere, duza, çörege we başga mahluklara kasam etmek şirkdir. Pygamberimiz Muhammed sallallahu aleýhi we sellem bu barada şeýle diýendir:“Kim Allahdan başga zada kasam etse ýa kapyr bolar ýa-da müşrük bolar.” (Tirmizi: 1535)

Hadysda: “Atalaryñyza kasam etmäñ. Kim kasam etse ýa Allaha kasam etsin ýa-da dymsyn.” (Buhari: 6108, Muslim: 1646)

Salamat boluň!

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.