05 oktýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 20

Jynlar ynsanlaryň bedenine girip bilýärmi. - Begmuhammet Allanazar

06 noýabr 2022 / 135 Görülen

Jynlar ynsanlaryň bedenine girip bilýärmi. - Begmuhammet Allanazar

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.