Saýtyň maglumatlaryny ulanmaga rugsat bolarmy, instagram we beýleki int çatlarda?

21 mart 2020 / 8 Görülen

Sorag: Esselämu aleýkum.Gowumy  ýagdaýlaryňyz?Saýtyň  maglumatlaryny  ulanmaga rugsat bolarmy, instagram we beýleki int çatlarda?

Jogap: Waleýkum esseläm.

Sahypadaky  maglumatlary  ulanmaga we ýaýratmaga  rugsat we maslahat  berilýär. Maglumatlary  ulanylanda  sahypany çeşme hökmünde  görkezmek  hökmandyr.

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.