27 maý 2024 / 1445 ذو القعدة 19

Saýtyň maglumatlaryny ulanmaga rugsat bolarmy, instagram we beýleki int çatlarda?

21 mart 2020 / 336 Görülen

Sorag: Esselämu aleýkum.Gowumy  ýagdaýlaryňyz?Saýtyň  maglumatlaryny  ulanmaga rugsat bolarmy, instagram we beýleki int çatlarda?

Jogap: Waleýkum esseläm.

Sahypadaky  maglumatlary  ulanmaga we ýaýratmaga  rugsat we maslahat  berilýär. Maglumatlary  ulanylanda  sahypany çeşme hökmünde  görkezmek  hökmandyr.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.