23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Kuran diýmek dogrymy ýada Kurhan?

23 ýanwar 2014 / 313 Görülen

 

Sorag: Esselämu aleýkum doganlar. Kuran diýmek dogrymy ýada Kurhan?

Jogap: Waleýkum esselam.

Arapça aslyna iñ ýakyny we dogrusy Kuran diýmekdir.

Salamat boluň!

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.