27 mart 2023 / 1444 رمضان 05

Ynsanlaryň dogry akydadan ynançdan azaşmaklarynyň sebäpleri. - Begmuhammet Allanazar

24 sentýabr 2022 / 92 Görülen

Ynsanlaryň dogry akydadan ynançdan azaşmaklarynyň sebäpleri. - Begmuhammet Allanazar

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.