31 maý 2023 / 1444 ذو القعدة 11

Namazdan soň doga-dileg edeňde sünnete laýyk nähili doga etmeli? - Begmuhammet Allanazar

24 sentýabr 2022 / 124 Görülen

Namazdan soň doga-dileg edeňde sünnete laýyk nähili doga etmeli? - Begmuhammet Allanazar

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.