12 aprel 2024 / 1445 شوال 03

Ölen adamyñ adyna sadaka berip bilýärismi?

19 ýanwar 2014 / 246 Görülen

 

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselamu aleýkum. Ölen adamyñ adyna sadaka berip bilýärismi?

Jogap: 

Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh.

Hawa, ölen üçin sadaka bermek jaizdir! Çünki Pygamberimizden (sallallahu aleýhi we sellem) bu barada şu sahyh hadys rowaýat edilýär: “Abdullah bin Abbas (radiallahu anh) şeýle diýdi: Sad bin Ubadäniñ (radiallahu anh) ejesi öldi. Şonda Sad bin Ubade (radiallahu anh) Pygamberimizden (sallallahu aleýhi we sellem): Ýa Resulullah! Ejem dünýäden gaýtdy, onuñ adyna sadaka bersem, oña peýdasy degermi?-diýip, sorady.

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): Hawa, diýdi. Şonda Sad bin Ubade (radiallahu anh) Pygamberimize (sallallahu aleýhi we sellem): Men seni şaýat tutdym! Mifrah adyndaky daşy diwarly bakjam ejem üçin sadakadyr, diýdi.” 1

 

1-Sahyh Buhari: 2603, 2604.

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.