05 oktýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 20

Musulmanlara İnjil okamak bolýarmy. Sorag-jogap. - Begmuhammet Allanazar

06 noýabr 2022 / 122 Görülen

Musulmanlara İnjil okamak bolýarmy. Sorag-jogap. - Begmuhammet Allanazar

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.