26 fewral 2024 / 1445 شعبان 16

ÝARAMASAŇ MOLLA OKATMAK BOLÝARMY ? - Begmuhammet Allanazar

14 maý 2023 / 215 Görülen

ÝARAMASAŇ MOLLA OKATMAK BOLÝARMY ? - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.