23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

ÝARAMASAŇ MOLLA OKATMAK BOLÝARMY ? - Begmuhammet Allanazar

14 maý 2023 / 291 Görülen

ÝARAMASAŇ MOLLA OKATMAK BOLÝARMY ? - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.