12 aprel 2024 / 1445 شوال 03

Zenanlaryň internetde şahsy suratlaryny paýlaşmagy dogrumy? - Begmuhammet Allanazar

06 sentýabr 2023 / 305 Görülen

Zenanlaryň internetde şahsy suratlaryny paýlaşmagy dogrumy? - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.