23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Zenanlaryň internetde şahsy suratlaryny paýlaşmagy dogrumy? - Begmuhammet Allanazar

06 sentýabr 2023 / 652 Görülen

Zenanlaryň internetde şahsy suratlaryny paýlaşmagy dogrumy? - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.