27 ýanwar 2023 / 1444 رجب 05

Depli zikir etmek dogrumy? - Begmuhammet Allanazar

04 dekabr 2022 / 82 Görülen

Depli zikir etmek dogrumy? - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.