23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Dileg edeňde haky-hormaty üçin diýmek dogrumy - Begmuhammet Allanazar

17 fewral 2024 / 521 Görülen

Dileg edeňde haky-hormaty üçin diýmek dogrumy - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.