27 ýanwar 2023 / 1444 رجب 05

Bidgatçylaryň wagyzlaryny diňlemek bolýarmy. - Begmuhammet Allanazar

09 dekabr 2022 / 65 Görülen

Bidgatçylaryň wagyzlaryny diňlemek bolýarmy. - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.