17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

Bidgatçylaryň wagyzlaryny diňlemek bolýarmy. - Begmuhammet Allanazar

09 dekabr 2022 / 373 Görülen

Bidgatçylaryň wagyzlaryny diňlemek bolýarmy. - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.