23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Mazaryň üstüne öleniň suratyny goýmak bolýarmy - Begmuhammet Allanazar

03 fewral 2024 / 325 Görülen

Mazaryň üstüne öleniň suratyny goýmak bolýarmy - Begmuhammet Allanazar 

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.