26 fewral 2024 / 1445 شعبان 16

Dini ýazgylar ýazylgy bolan gereksiz kagyzlary näme etmeli?

02 maý 2014 / 216 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum!

Köpden bäri Allah diýilip ýazylan sözleri öz içine alýan kagyz böleklerini ýygnaýaryn - gazet, žurnallarda gabat gelen ýa-da özüm printerde okamak üçin çap edemde ýalñyş çykan kagyzlary, çem gelen ýerde ýatmasyn diýip, bir ýere üýşirip ýörün. Ummasyz ýer tutyp, ýa agram salyp duranok, ýöne umuman, adamçylyk, olary nähili ýagdaýda ýok edemde ters bolmaz, bilýän bolsañyz aýtsañyz?

 

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh.

Aýat ýa-da hadys we başgada dini metinler, sözler, sözlemler ýazylan, soragda agzalan kagyzlary:

Ýa ýakmaly ýa-da aýak basylmaýan, haýwanyň itiň-pişigiň gazmajak arassa ýerinde gömmeli!

Salamat boluň!

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.