17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

Mazarystana baraňda haýsy doga okalýar?

18 maý 2014 / 281 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mazarstana baraňda haýsy doga okalýar? Allah razy bolsun!

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh.  

Mazarystana barylanda okalmagy sünnet bolan doga: 

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) bize sahyh hadysynda mazarystana baranymyzda şeýle diýmegi öwredýär: 

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله  بِكُمْ لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية

Okalyşy: "Esselämu aleýkum ähled-diýäri, minel-mu'miniýne we muslimiýne, we innä inşAllahu bikum lähykuwn es-elullahe lenä we lekumul-afiýeh"

Terjimesi: Bu diýaryň mu'min we musulmanlary: Size salam bolsun. InşAllah bizem (size) goşuljakdyrys. Allahdan bize we size aman-esenlik dileýäris.1

Bellik: Yslamda gabyra zyýarata gitmekden iki maksat bardyr:

1-Ölüleri görüp ybrat alyp, ahyrýedi ýatlamak, Allahyñ huzuryna çykmaga taýynlanmak.

2-Ölülere salam bermek, olar üçin Allahdan bagyşlanma dilemek.

Salamat boluň!

 

1-Muslim, Ibn Mäje.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.