26 fewral 2024 / 1445 شعبان 16

Agzyň beklika öpmek bolanok diýýärler, hatda çaganyda. Şonda agzyň açylýarmyş. Özümä şoňa gaty bir ynanyp baramok (dogrusy näme)?

12 maý 2014 / 247 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Agzyň beklika öpmek bolanok diýýärler, hatda çaganyda. Şonda agzyň açylýarmyş.Özümä şoňa gaty bir ynanyp baramok (dogrusy näme)?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

 

Orazaly kişiniň çagany, aýalyny ýa-da aýaly ärini öpmegi bolýandyr.

Sahyh Buhari we Sahyh Muslimde Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) orazalyka aýalyny öpenligi habar berilýär. 1

Emma är-aýal arasynda, egerde öpmeklik şehweti herekete geçirip meniň gelmegine sebäp boljak bolsa we özlerine erk edip bilmejek bolsalar mekruhdyr. 2

Salamat boluň!

 

1-Buhari: no: 1927. Muslim: no:1106. كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرْبِهِ. رواه البخاري و مسلم

2-Şeýh Ibn Bäz, el-Fetawa Kitabud-Dawe 2/164-165.

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.