27 mart 2023 / 1444 رمضان 05

Gurbanlyk kesmek üçin biçilen mal bolsa, bolýarmy?

18 maý 2014 / 98 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Gurbanlyk kesmek üçin biçilen janly bolsa, bolýarmy? Allah Tagala razy bolsun!

Jogap: Waleýkim esseläm we rahmetullahi we barakatuh.

Hawa biçilen janlyny gurbanlyk etmek bolýandyr.

Bunyñ delili Suneni-Beýhakide (9/273), Ebu Hureýreden (radiallahu anh) rowaýat edilen hadysdyr. Hadysda Pygamberimiziñ (sallallahua aleýhi we sellem) iki sany semiz, şahly, biçilen geçini gurbanlyk edenligi habar berilýär.  

Salamat boluñ!

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.