23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Köp şokalatlyň, süýjileriň düziminde E471, E472 şular ýaly formulalar bar muny anyklap görsek bu doňzuň ýagy eken şol şüýjileri iýsek bolýarmyka?

27 iýun 2014 / 289 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Köp şokalatlyň, süýjileriň düziminde E471, E472 şular ýaly formulalar bar muny anyklap görsek bu doňzuň ýagy eken şol şüýjileri iýsek bolýarmyka?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Iýmit bolsun ýa-da derman-däri bolsun tapawudy ýok, eger onuň düzüminde haram madda bar bolsa, ony iýmit ýa-da derman-däri hökmünde ulanmak balmaýar. Haramyň azy hem köpi hem haramdyr.

Allah Tagala aýatda şeýle diýýär:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ

Allah Tagala size maslyk etini, gany, doňuz etini we Allahdan başgasynyň adyna/Allahdan gaýrysy üçin kesilen janlylary haram kyldy.(Bakara 2/173)

Salamat boluň!

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.