31 maý 2023 / 1444 ذو القعدة 11

Namazyň kazasyny almalymy? - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

13 ýanwar 2023 / 236 Görülen

Namazyň kazasyny almalymy? - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.