27 maý 2024 / 1445 ذو القعدة 19

Namazyň kazasyny almalymy? - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

13 ýanwar 2023 / 423 Görülen

Namazyň kazasyny almalymy? - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.