23 sentýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 08

Erkekleriñ boýnuna, eline zynjyr dakynmagy bolýarmy. - Begmuhammet Allanazar

06 noýabr 2022 / 205 Görülen

Erkekleriñ boýnuna, eline zynjyr dakynmagy bolýarmy. - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.