17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

Diwarlara surat assaň bolýarmy? - Begmuhammet Allanazar

05 iýul 2023 / 246 Görülen

Diwarlara surat assaň bolýarmy? - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.