05 oktýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 20

Şewwel aýynda agyz beklemek bolýarmy? - Begmuhammet Allanazar

30 aprel 2023 / 118 Görülen

Şewwel aýynda agyz beklemek bolýarmy? - Begmuhammet Allanazar

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.