23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Ramazanda aýbaşy sebäpli agyz beklemedik zenanlar kaza almalymy? - Begmuhammet Allanazar

30 aprel 2023 / 277 Görülen

Ramazanda aýbaşy sebäpli agyz beklemedik zenanlar kaza almalymy - Begmuhammet Allanazar

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.