31 maý 2023 / 1444 ذو القعدة 11

Ramazanda aýbaşy sebäpli agyz beklemedik zenanlar kaza almalymy? - Begmuhammet Allanazar

30 aprel 2023 / 57 Görülen

Ramazanda aýbaşy sebäpli agyz beklemedik zenanlar kaza almalymy - Begmuhammet Allanazar

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.