05 oktýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 20

Balagy topukdan edip gysga geýmek sünnetmi? - Begmuhammet Allanazar

10 iýun 2023 / 88 Görülen

Balagy topukdan edip gysga geýmek sünnetmi? - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.