27 mart 2023 / 1444 رمضان 05

Egilip salam bermek bolýarmy. - Begmuhammet Allanazar

06 noýabr 2022 / 190 Görülen

Egilip salam bermek bolýarmy. - Begmuhammet Allanazar

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.